Guru Granth Sahib Prakash Purab

Posted by & filed under Dhadi Jatha, Ragi Jatha.

“Santaan Ke Kaaraj Aap Khaloyea, Har Kam Karaavan Aaeya Ram”   Guru’s Beloved Sadh Sangat Ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh Recently Sikh Panth around the world celebrated the first Parkash Purab of Guru Granth Sahib Ji. We wish the Sikh Sangat everywhere a joyous Gurpurab.  Gurudwara Sikh Sangat has planned a… Read more »